Türkçü Dergi, Dergimiz Fikrimizdir!
 
Türkçü Dergi 4-5.Sayı Sunuş Türkçü dergi 4-5.sayı >>
     4-5. sayımızla karşınızdayız. Bu sayıda, dergimizin dört aylık sayısını bir arada bulacaksınız. Bu sayımız, hem sayfa sayısının hem de yazar ve yazı sayısının arttığı bir sayıdır. 2012’nin Ocak ve Nisan ayları arasında Türk Dünyası için önemli gelişmelerin yaşandığını görmekteyiz. 2012 yılının Ocak ayında Kıbrıs Türklerinin efsane ismi Rauf Raif Denktaş’ı  kaybettik. Bu sayfalardan Rauf Denktaş’ın ruhunu bir kere daha şad edelim.

    Şubat ayında yaşadığımız bir gelişme dünya Türklüğü açısından çok sevindiriciydi. Azerbaycanlı Türk kardeşlerimizin yaşadığı acıları anmak için bu sene İstanbul Taksim Meydanı’nda yüz binlerce Türkiye Türk’ü yürüdü. Azerbaycan’dan kopan bir feryadın Türkiye’den duyulması ve buna kayıtsız kalınmaması elbette sevindirici bir gelişmedir. Türkiye ve Azerbaycan Türkleri arasında Hocalı ve Karabağ soykırımlarını kınamak maksadıyla başlayan bu birlik ve kardeşlik havasının bütün bir Türk Dünyasına sirayet etmesini diliyoruz.

    Bu sayımızda başyazarımız Kurtkayaoğlu Kürşad, “Hangi Hrant?” yazısıyla karşınızda olacak. Dergimizin kapağında da var olan bu başlık altında Kurtkayaoğlu Kürşad, ülkemizde bir barış güvercini gibi gösterilmeye çalışılan Hrant Dink’in iç yüzünü ve Hrant Dink cinayeti sonrasında Türklüğe kurulan komploları anlatacak.

    Adnan Er, “Don Kişot Sendromu” yazısıyla Ermeni psikolojisini anlatacak ve Ermeni’nin ezilmişlik psikolojisini açıklayacaktır. Ermeni’nin Türk’e kafa tutması gerçekten de Don Kişot’un yel değirmenlerine saldırıp büyük bir zafer kazanacağını umması gibi bir hayaldir.

    Geçmişte “Töre” ve “Türk Yolu” gibi pek çok Türkçü derginin çıkartılmasında başrol oynayan S. Kemal Ermetin, bu sayımızdan itibaren Türkçü Dergi kadrosuna katılıyor. İlk yazısında “Batı’nın Türk Düşmanlığı”na dikkat çekiyor.

    Kağan Bahadır, “Ermeni Meselesinin Zamandizinsel Tarihi” isimli yazısıyla Ermenilerin yarattığı sorunları ve Türklere yaptıkları soykırımları zamandizinsel olarak anlatacaktır.

    Bu sayımızda 2011 Aralık’ında öte dünyaya göç eden Kıbrıs Başbuğu Rauf Denktaş’la dergimiz yazarlarından Rukiye Maden’in yaptığı bir söyleşiyi yayımlıyoruz. Bu söyleşi, Dr. Fazıl Küçük üstüne yapılmış ve ilk defa Türkçü Dergi’de yayımlanmıştır.

    Rukiye Maden, Kıbrıs’ın iki büyük lideri Dr. Fazıl Küçük ve Rauf Denktaş’ın arasındaki ilişkiyi anlatan bir yazısıyla bu sayımızdan itibaren Kıbrıs Türklüğü üzerine yazılarını Türkçü Dergi’de yazmaya başlayacaktır. Yazısının ismi “Kıbrıs Türklerinin Milli Mücadele Kahramanları Dr. Fazıl Küçük ve Rauf Raif Denktaş İlişkisi”.

    Prof. Dr. Acar Sevim, bu sayımızda “Atatürk Döneminde Türk’e Bakış” yazısıyla Başbuğ Atatürk döneminde Türklüğe bakışı anlatacaktır.

    Dergimizin Azerbaycan ekibinden Eşref Elatlı, bu sayımızda “Kurtuluş Türkçülüktedir!” isimli yazısıyla karşınızda olacaktır. Türkçülüğü bu sefer de bir Azerbaycan Türk’ünün kaleminden okuyoruz. Türkçülüğün sadece Türkiye’de değil Türk Dünyası’nda da yükselen bir ülkü olduğunu görüyoruz.

    Oğuzhan Bay’ın “Türkistan’da Ermeni Mezalimi” isimli yazısıyla Ermenilerin Türk düşmanlığının Azerbaycan ve Türkiye ile yetinmediğini öğreneceğiz.

    Orkun başta olmak üzere geçmişte pek çok Türkçü Dergi’de yazıları yayımlanan, değerli büyüğümüz Nefi Demirci bu sayımızdan itibaren Türkçü Dergi sayfalarında yerini alacaktır. Kerkük Türklüğü davasının bayraktarlarından olan Nefi Demirci, “Tarihi Seyir İçinde Kerkük” isimli yazısıyla, bizlere unut(tur)ulan Kerkük’ü anlatacak.

    Oğuzhan Bay, bu sayımızda Türklere yapılan soykırımlar dosyasını iyice açarak Türkistan’daki Ermeni mezaliminden başka Kırım’daki “kanlı sürgün”ü de bizlere anlatıyor. Yazısının ismi “Soy-Kırım”.

    Bu sayımızda Gökbilge Atsız’ın Aralık 1957’de yazdığı ama kitaplarına girmeyen ve bugüne kadar sanal ağa da aktarılmayan bir yazısını yayımlıyoruz: “Sırça Köşkte Oturan Yazıcı”.

    Kürşad Börüteçene, “Hepimiz Kardeş Miyiz?” diye soruyor ve yorumu siz okuyuculara bırakıyor.

    Büreyde Turan, bir önceki sayımızda açtığı Macar dosyasına devam ediyor. Bu sayımızda  “Bir Bozkır Halkı Olarak Eski Macar İnanışları ve Macarların Hristiyanlığı Kabulü”nü anlatıyor.

    Balkan Savaşlarının yüzüncü yılında Balkan Türklüğüne dikkat çekmek istedik. Bu sayımızda Rumeli Balkan Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı Av. Özcan Pehlivanoğlu, “Balkanlar’da Türk Kimliğinin Ayrılmaz Bir Parçası: Soykırım” isimli yazısıyla Balkan Türklüğünün acılarını bizlere bir kere daha hatırlatacaktır.

    Av. Adem Süpçin, “Türk Yağılarının Azgınlıkları” isimli yazısıyla Türk düşmanlarına dikkat çekecektir.

    S. Kemal Ermetin, “Nevruz ve Renkler” isimli yazısıyla Nevruz’un bir Türk bayramı olduğunu ve Türk kültüründe renklerin önemini, anlamlarını anlatıyor.

    Geçmişte “Ötüken” gibi dergilerde şiirleri yayımlanan Muharrem Yellice, Türkçü Dergi’nin çıkartılmasından duyduğu memnuniyeti bir manzumeyle dile getirip dergimize yolladı. Biz de bu manzumeyi siz, değerli okurlarımızla paylaşma gereği duyduk.

    Bu sayımızda ayrıca “21. Yüzyıl Türk Milliyetçiliği” yazı dizimizin ikinci bölümü de sizin huzurunuzda olacaktır.

    Dergimiz, siz değerli okuyucularımızın desteğiyle her geçen gün daha da büyümekte ve bir “ülkü dergisi”ne dönüşmektedir. Türkçülük ülküsünün 21. Yüzyıldaki bayrağı olan Türkçü Dergi hepimizindir.

    Bu bayrağı düşürmeyelim!
 
E-posta : iletisim@turkcudergi.com
Facebook : www.facebook.com/Turkcudergi
Twitter : twitter.com/TurkcuDergi
İletişim : Tahılpazarı Mah. İsmetpaşa Cad. 2.Kantarcılar İşhanı No:52 D.26 Muratpaşa / Antalya
Türkçü dergi e-posta ağına kayıt olun !