Türkçü Dergi, Dergimiz Fikrimizdir!
 
Ey Vatan! Gözyaşların Dinsin, Yetiştik Çünkü Biz! Türkçü dergi 1.sayı >>
Kurtkayaoğlu Kürşad'ın Türkçü Dergi'nin 1.Sayısındaki Başyazısı...

Yazıdan Alıntı:

"Türk ülkesi tarihin birçok döneminde zor koşullarda bulunmuştur. Ancak Türk milleti bir türlü de özgürlüğünden taviz vermemiştir. Çünkü bağımsızlık Türk'ün kişiliğini oluşturan yegane öğelerdendir. Türk ülkesi bugün için de zor bir dönemdedir. Ülkenin bu duruma getirilmesinde temel neden ise Türk'e Türklüğünün unutturulmasıdır."

EY VATAN !
GÖZYAŞLARIN DİNSİN YETİŞTİK ÇÜNKÜ BİZ !


Kurtuluş Savaşı yılları, Millet Meclisi kürsüsünden bir milletvekili ülkenin zor durumda olduğunu söyler ve Namık Kemal’in bir beytini okur :
“Vatanın bağrına düşman dayamış hançerini,
Yok mudur kurtaracak bahtı kara maderini? “

Bunun üzerine Milli Mücadele’nin önderi ve Türk ruhunun bağımsızlığını kişiliğinde simgeleştiren Başbuğ Atatürk çıkar kürsüye ve o beyti değiştirerek tekrar okur :
“Vatanın bağrına düşman dayasın hançerini,
Bulunur kurtaracak bahtı kara maderini!”

Başbuğ Atatürk her şeyden önce Türk milletine ve onun taşıdığı asil kana güveniyordu. Mücadeleye başlarken de bu güvenle başlamıştı. Bir çok mandacı subay ve general kurtuluş umudu görmeyip de imkansızlıklardan dem vururken Başbuğ Atatürk yine diyordu ki :
“Para yoktur: bulunur. Ordu yoktur: kurulur.”


Türk ülkesi tarihin bir çok döneminde zor koşullarda bulunmuştur. Ancak bir türlü de özgürlüğünden taviz vermemiştir. Çünkü bağımsızlık Türk’ün kişiliğini oluşturan yegane öğelerdendir.

Türk ülkesi bugün için de zor bir dönemdedir. Ülkenin bu duruma getirilmesinde temel neden ise Türk’e Türklüğünün unutturulmasıdır. Bugün ülkemizde bir mankurtlar ordusu vardır ve onlar ülkenin bir çok mevkisine egemendir, olamadıklarına da egemen olmaya çalışmaktadır.
Mankurtlar her şey olabilir. Solcu olur,sağcı olur,dinci olur,kürt,arap ve hatta ermeni olurlar. Ancak bir şeyi kabul etmezler : Türk olmayı.
Bunun yanında Türk olanlara da tahammül edemezler.

Bugün bakıldığında ülkemizin dört tarafı Türk düşmanı akımlar tarafından çevrelenmiştir.
Beynelmilelci komünistler vardır,gerici dinciler vardır, Türk’ten başka her şeyi seven özellikle de teröristleri pek sevimli bulan hümanist liboşlarımız vardır, bunlar yetmezmiş gibi milliyetçiliği özünden saptıran densizler vardır. Hepsinden ayrı ama hepsinden de beslenen ve Türk’ün başına bela edilmek üzere çıkarılan bir de kürt terörü vardır.

Bu ihanet odağı akımlar tek tek incelendiğinde açık olarak görülecektir ki hepsi de dışardan gelmiş düşüncelerdir. Sahte milliyetçilerin dahi özüne inildiğinde kürt ve arap şeyhlerinden beslendikleri ortaya çıkacaktır.

Bütün bunlara karşı koyabilecek tek mevzi olarak Gökbilge Atsız’ın da işaret ettiği gibi “dışardan gelmemiş tek düşünce” olan Türkçülük vardır.
Ancak Türkçülüğün yürüyüşü bugün için çok yavaştır. Çünkü ona hız verecek ne Atatürk gibi bir önder ne de Atsız gibi bir kuramcı vardır günümüzde. Ancak bunların yetişmesi çok zor değildir. Çünkü Atsız’ı da Atatürk’ü de yetiştiren Türk milletidir ve bu millet ölmemiştir. Hala vardır !
Ancak bu eksikliğin nedeni bellidir. Atatürk, Atsız gibi kişileri yetiştirip ortaya çıkaracak bir kadro yoktur. Bu kadronun oluşması için de yapılması gereken ilk şey Türkçü bir örgütlenmenin oluşturulmasıdır.
Bugüne kadar bu millet bin bir belayla boğuştu ve hep Türkçü bir örgütlenmenin oluşturulamamasının sıkıntısını çekti.

Artık Türk ülkesinin üzerindeki buhran bulutlarının dağılma vaktidir. Türkçü Dergi bunun için ortaya çıkmıştır. Artık hem düşünsel anlamda hem de eylemsel anlamda Türkçülük için mücadele edecek bir örgütlenme vardır. Bu örgütlenme Türkçü Dergi çatısı altında oluşmuştur. Türkçü Dergi'nin amacı hainlere karşı Türkçülerin birleştiği birleşik bir cephe oluşturmaktır.

Türkçü Dergi, 21. Yüzyılda Türklerin karargahı olacaktır. Bu yüzden sadece yazılarla ve düşünsel tartışmalarla sınırlı kalmayıp Türkçülüğü milletimize ulaştırma görevini de üstümüze alıyoruz. Bu sayıdan itibaren "Birleşik Türkçü Cephe" adında, ülkemizin sorunlarına Türkçü çözümler getirmeyi öneren tek sayfalık ekimizi yayınlıyoruz. Okuyucularımıza bu konuda büyük görev düşmektedir. Herkes "Birleşik Türkçü Cephe" ekini çevresine dağıtmakla yükümlüdür. Ev ev örgütlenme ile Türkçülük ateşini yaymak yegane görevimizdir. Çok şükür ki artık Türkçü Dergi var. Yine çok şükür ki dergimize çalışan ve okuyucu olarak hizmet eden sizin gibi dava arkadaşlarımız var. 


Artık kol kola girip, omuz omuza mücadele etme çağıdır.
Artık hainlere karşı haykırma çağıdır :
“Ey vatan ! Gözyaşların dinsin, yetiştik çünkü biz !”

Kurtkayaoğlu Kürşad
 
E-posta : iletisim@turkcudergi.com
Facebook : www.facebook.com/Turkcudergi
Twitter : twitter.com/TurkcuDergi
İletişim : Tahılpazarı Mah. İsmetpaşa Cad. 2.Kantarcılar İşhanı No:52 D.26 Muratpaşa / Antalya
Türkçü dergi e-posta ağına kayıt olun !