Türkçü Dergi, Dergimiz Fikrimizdir!
 
GÜNEŞ Mİ DOĞUYOR?- ADNAN ER Tarih: 20-12-2012
Tengri, kendi soyundan bir ırk yarattı. Binlerce yıl önce Altay dağlarında Türkler ortaya çıkmıştır.  Asya’nın çok kuzeye kalan bölgeleri, uygarlığın yeşeremeyeceği kadar soğuk, verimsiz idi. Güneyi ise, insanı düşünmeye zorlamayacak denli, hazır yiyeceklerce zengindi. Orta ise bu koşulların en orta-karar olduğu bölgeydi. Buradaki insan; düşünmek zorunda kalacak kadar sıkıntı ve arayış içinde, düşündüğü-çabaladığı sürece ulaşabileceği, potansiyel bolluklar içindeydi. Bu bölge; Karadeniz-Hazar-Aral-Baykal-Balkaş şeridi boyuncadır.  Bu coğrafya Türkleri çevik ve dinç tutmuştur. Çin gibi kalabalık nüfusa sahip bir düşman toplum ile komşu olması ise göçebe olarak yaşamayı, toplumda kadınların da ata binip ok atmasını bilmesini zorunlu hale getirmiştir. Bunun neticesinde Acemlere kan kusturan ve dünyada eşi benzeri pek olmayan bir kadın hükümdara sahip olmuşlardır.Orta Asya bu koşulları ile adeta Türkler için bir beşik olmuş ve genetik özelliklerin oluşumunda etkili olduğu gibi ilerde yerleşilecek yurtlarda da bu özelliklerini taşımasına neden olmuştur.
 
Tüm dünyanın uygarlık seviyesine geçme süreci batı’nın doğu ile etkileşime geçmesi ile başlamıştır. Doğunun uygarlık seviyesine geçmesi ise mevcut ırkların Türkler ile etkileşime geçmesi ile başlamıştır.
Orta Asya’da doğan Türk  konuşmayı, büyük aile ve boylar halinde yaşamayı, avcılığı, dini, tarım yapmayı, hayvan evcilleştirmeyi, göçerliği, yürüklüğü (mobilize olmayı ), denizciliği, yapıcılık ve kentleşmeyi, devletçiliği öğrendi.
 
Çevreye yayılması sonucu, Türk yeryüzünde atının ayak basmadığı yer bırakmadı ve dünyayı kendi yurdu haline getirdi.
 
Çin, Türklerin atının en çok ayak bastığı yerlerden biridir.Konuşmayı, yazıyı bilmeyen Çinlilere hiyeroglifi öğretilmesine rağmen ; Çinli, öğrendiği yazıyı geliştirememiş, günümüze kadar hiyeroglifik olarak kalmıştır.Çin’de bulunan ve Mısırdaki piramitlerden misli ile büyük olan beyaz piramitlerin Türklere ait olduğunu içerisindeki asker kurganlarından üzerlerindeki işaretlerden ve Türk sembollerinden anlıyoruz.
 
Hindistan’a göç eden Türkler, burada sulu tarım yapmışlardır.Bu topraklarda kullanılan yazının Gök Türk yazısının iptidai şekli olduğunu görebiliriz.Günümüzde halen Özbekler yoğun olarak bulunmaktadır.
 
Peki Türk’ün anayurdu ne durumda?
Bugün Orta Asya’da bulunan devletlerin bağımsızlığı ancak 20 yıla kadar ulaşmaları ise Sovyet döneminden kalan asimilasyon ve mezalim izlerinin henüz üzerinde bulunduğunu göstermektedir. Bağımsız olduğunu söylüyoruz elbette ne kadar bağımsız oldukları tartışılır. Kırgızistan’da halen en büyük ideali Rusya’ya bağlanmak olan kişilerin sayısının azımsanmayacak derecede olması bizlere tam demokratik yapıya geçemedikleri gibi Sovyet etkisinden kurtulamadıklarının da göstermektedir.Sovyetler birliği döneminde dili tahribata uğrayan, kültürel asimilasyon ile eritilmeye çalışılan Türkler kendi dillerini unutacak noktaya gelmiştir.Sovyet stratejisi olarak rus nüfusu enjekte edilen Türk yurtlarında Rusların etkinliği Türklerden fazla olmasına dikkat edilmektedir.
 
Diktatörlük ile yönetilen Türk yurtlarında yönetim babadan oğla geçtiği gibi Rusya’nın istediği kişiler en tepede durmaktadır. Böylelikle Milletin iradesi etkisizleştirildiği gibi Rusya Türk yurtlarının doğal kaynaklarından da faydalanma olanağına sahip oluyor.
 
Bu durumun ortadan kalkması ancak tam bağımsız Türk devlet adamlarının ülkelerinin demokratik bir yapıya kavuşmasını sağlaması ve Milli birliğin yeniden oluşturulması ile mümkün olacaktır. Kendine biçilmiş gömleği giymeyi reddedecek siyasi yapıya erişmesi ise devletlerin olgunlaşması ile mümkün olacaktır.
Turan’ın en büyük sorunu bugün Türkiye’nin de sayılabileceği gibi Pek çok Türk yurdundaki yabancı kanlıların diktaları veya Türkçü düşünceye sahip olmayanların diktalarıdır. Kuşkusuz ki Türk birliğinde bu kişilere yer yoktur. Kendilerine Türk birliğinde yer bulamayan bu kişiler Turan’dan korkmakta bunun gerçekleşmesini engellemektedir.
Kuşkusuz ki genler bu başkalaşımı durdurup işleyişi tersine çevirecektir.
Orta Asya’nın ve Tüm Türklerin kurtuluşu Tanrı Dağları’ndan Ergenekon’dan geçmektedir.
 
E-posta : iletisim@turkcudergi.com
Facebook : www.facebook.com/Turkcudergi
Twitter : twitter.com/TurkcuDergi
İletişim : Tahılpazarı Mah. İsmetpaşa Cad. 2.Kantarcılar İşhanı No:52 D.26 Muratpaşa / Antalya
Türkçü dergi e-posta ağına kayıt olun !