Türkçü Dergi, Dergimiz Fikrimizdir!
 
TÜRKÇÜ DERGİ'NİN KAYNAKLARI, YÖNTEMLERİ VE AMAÇLARI ÜZERİNE Tarih: 08-03-2013
TÜRKÇÜ DERGİ'NİN KAYNAKLARI, YÖNTEMLERİ VE AMAÇLARI ÜZERİNE
 
 
Türkçü Dergi, birdenbire ortaya çıkmış bir şey değil, bir geleneğin ürünüdür. Türkçü Dergi, Türkçülük fikriyatının 21. yüzyıldaki temsilcisi olma bilinciyle hareket eder. Türkçülük, Türk fikir hayatında en az 2 asrı bulan bir geleneğe sahiptir. Bu yönüyle ülkücülük ve ulusalcılık gibi milliyetçi olarak adlandırılan günümüzün akımlarından daha eski ve daha köklüdür. Derginin temel amacı Türkçülüğün 21. yüzyıldaki programını inşa etmektir. Türkçü Dergi, bu ihtiyacı karşılamak için kurulmuştur. Türkçü Dergi de bir Türkçü mücadelenin ürünüdür. Türkçü Dergi yayınlanmadan önceki süreçte, bu derginin yaratıcı kadrosu Birleşik Türkçü Cephe adlı gençlik platformu çevresinde toplanmış ve Türkçü faaliyetlere girişmiştir. Birleşik Türkçü Cephe alelade bir grup ismi olarak değil, bir düşünce, bir yol olarak mensuplarınca benimsenmiştir. Birleşik Türkçü Cephe'nin ortaya çıkışından önce de bir süreç yaşanmıştır. Antalyalı Türkçüler adlı yerel Türkçü örgütlenmenin diğer illerdeki Türkçü gruplarla bir araya gelerek bir çatı oluşturması sonucu BTC ortaya çıkmıştır.
BTC'ye olan ilginin artması ve oluşumun sorumluluklarını yerine getirmesi ihtiyacı sonucu, düşünsel bir altyapı hazırlamak için Türkçü Dergi sürecine girilmiştir. Türkçü Dergi, 21. Yüzyıl Türkçülüğünü teorik bir zemine oturtmak için gayret göstermiş, bu gayret sonucu şimdiye kadar 7 sayı yayınlanmıştır. Türkçü Dergi , ülkede Türkçülüğün hakim olacağı, Türkçü iktidarın sağlanacağı gelecek için atılmış adımlardan birisidir. Elbette Antalyalı Türkçüler, Birleşik Türkçü Cephe ve oradan da Türkçü Dergi'ye gelen süreç bir sonraki adımda başka alanlar da yaratacaktır.
Türkçü Dergi ilk sayısından itibaren Ziya Gökalp'ın "Halka Doğru" prensibini benimsediğini belirtmiştir. Bu prensip çeşitli propaganda vasıtalarıyla Türkçülüğün halkla buluşmasını zorunlu kılar. Bu zorunluluk neticesinde dergiden sonra radyo, gazete, televizyon, yayınevi gibi yapılar oluşması gerekir.
Türkçü Dergi, Türk Dünyasından yazarlara yer vererek, Türk coğrafyasının sorunlarını bir bütün olarak ele alır ve bizzat o sorunları birinci ağızdan duyurmaya çalışır. Güncel konularla ilgili teoride bulunmayan, ancak Türkçü teoriden beslenen çözümler ileri sürer. Gökbilge olarak kabul ettiği Atsız'ın öğrencilerine ve çalışma arkadaşlarına dergi sayfalarında yer vererek dün ile bugün, Türkçülüğün eski kuşağı ile yeni kuşağı arasında bir köprü işlevi görür.
Türkçü Dergi, kısıtlı imkanlarla ve sınırlı bir kadroyla çıktığı için maddi zorluklarla beraber dağıtım ve yayılım sıkıntıları da çeker. Türkçülerle çalışmayı bir prensip olarak belirlediği için, profesyonel bir kadro barındırmamanın sonucu olarak dağıtım, reklam ve sponsor desteği olmadığı için de maddi sorunlar içindedir.
Bu sorunları siz değerli Türkçü Dergi okurları ve Türkçü Dergi'den habersiz veya bir şekilde bugüne kadar Türkçü Dergi'nin dışında kalmış Türkçülerin desteğiyle çözmeye çalışmaktadır.
Türkçülerin 21. Yüzyıldaki teorik merkezi olmaya çalışan Türkçü Dergi, çeşitli etkinlikler düzenleyerek ve çeşitli konularda bildiriler yayımlayıp dağıtarak da bir eylem merkezi işlevi görmeye gayret etmektedir. Bu mücadelede daha başarılı olmamız için aktif çalışan Türkçü sayısının artması gerekmektedir.
Türkçü Dergi'nin amaçlarına ulaşabilmesi için Türkçü Dergi kadrolarına bütün inanmış ve samimi Türkçüleri bekliyoruz.
 
E-posta : iletisim@turkcudergi.com
Facebook : www.facebook.com/Turkcudergi
Twitter : twitter.com/TurkcuDergi
İletişim : Tahılpazarı Mah. İsmetpaşa Cad. 2.Kantarcılar İşhanı No:52 D.26 Muratpaşa / Antalya
Türkçü dergi e-posta ağına kayıt olun !