Türkçü Dergi, Dergimiz Fikrimizdir!
 
SALİH MİRZABEYOĞLU'NUN SALIVERİLMESİ VE TERÖR ÖRGÜTLERİ ÜZERİNE-KURTKAYAOĞLU KÜRŞAD Tarih: 23-07-2014
SALİH MİRZABEYOĞLU'NUN SALIVERİLMESİ VE TERÖR ÖRGÜTLERİ ÜZERİNE 

Salih Mirzabeyoğlu'nun tahliyesinden çıkartılacak dersler var. Görüldüğü gibi ülkemiz 12 yıldır İslamcı bir grup tarafından yönetilmekte. AKP, kendisi yükselirken gündemde İslamcılığı tuttuğu için diğer İslamcı akımlar da yükselişte. AKP ile Fettullah ekibi daha da güçlenmiş, devlet kadrolarına rahatça sızabilmiş, Fettullah ekibinin paralel bir devlet yapısı oluşturması da ancak AKP gibi bir İslamcı ekibin devletin yönetim erkini elinde tutmasıyla mümkün olmuştur. Saadet Partisi ve ona bağlı Anadolu Gençlik Derneği de bu dönemde yükselişe geçmiştir. Oy oranlarına yansımasa da bu güçlenme durumu örgütlenmeye bakıldığında görülecektir. Üniversite ve lise gençliği üzerinde etkili olan bir Saadet Partisi görüyoruz. Yine İslamcı terör örgütlerinden Türkiye Hizbullah'ı tahliye olmuş, son olarak da Salih Mirzabeyoğlu tahliyesiyle İBDA/C terör örgütü de rahat bir nefes almıştır. İBDA/C terör örgütü ve lideri Salih Mirzabeyoğlu'nun da popülerliği bu dönemde artmıştır. İBDA/C çevresinden olan Baran Dergisinin Atatürk'ün ilkeleriyle "ayyaşlık, ibnelik" gibi iğrenç saldırılarla dalga geçmesi ve Sancaktar Dergisinin Atatürk için "olmasaydın da olurduk" gibi alçakça yayınlar yapması da ancak bu dönemde mümkün olabilmiştir. 

Demek bir ana akımın herhangi bir fraksiyonu ülkede iktidarı sağlayıp hükümet yetkisine sahip olduğu zaman o akımın diğer fraksiyonları da yükselişe geçebiliyormuş. Türkçülerin bu konuya dikkat etmesi gerekir. Türkiye'de ulusalcılık ve ülkücülük gibi yanlış ve eksik milliyetçiliklere karşı Türkçülüğü savunan bizlerin yakın iktidar hedeflerine kavuşana kadar ülkede milliyetçi bir iktidarın oluşmasına çalışmamız veya en azından bu durumu temenni etmemiz gerekir. Ülkenin gündemi Türk milliyetçiliği olduğu zaman Türkçülük kendisini daha iyi ifade edebilecek ortamı bulacaktır. Böylece doğru milliyetçiliğin Türkçülüğün önü açılacaktır.

Türkçülerin yapması gereken ülkedeki siyasi konjonktürü her zaman takip etmek ve doğru değerlendirmektir. Küstüm oynamıyorumculuk, boykotçuluk, otarşik(içe kapanık) örgütlenme ve propaganda çalışmaları bize bir fayda getirmeyecektir. Türkçüler, halka doğru prensibini ihmal etmemeli, her zaman halka yönelik bir Türkçülük anlayışı ve söylemle halkın karşısına çıkmalıdır. Kendi grubumuzu etkileyebilme çabası, halka yönelmeye ve genel propaganda imkanına kavuşmaya engel olmaktadır. Kendi grubunu etkileyebilme çabası da Türkçülerin farklı gruplar şeklinde var olması ve bu farklılığın derin ayrılıklara dönüşmesinin bir sonucudur. Türkçüler bayağı bir tatmin için değil hedefe yönelmek için birleşmelidir. Bunun için de aklı selim sahibi kimselerin öncü olması gerekir. 

Salih Mirzabeyoğlu konusuna dönersek. Salih Mirzabeyoğlu ve onun ekibi olan İBDA/C terör örgütü Atatürk düşmanlığı, laiklik ve Türk milli kimliği karşısında konumlanmıştır. İBDA/C'nin varlık sebebi budur. Laiklik, ülkenin birleştirici kimliğinin millet kimliği olduğunun kabul edilmesinin doğal sonucu olan bir ilkedir. Türkiye'de Türkçü Devrim'in önderi olan Başbuğ Atatürk'ün 6 okunda bu nedenle yer almıştır. Mirzabeyoğlu'nun terör örgütü bu nedenle laiklikle beraber Türk kimliğine ve elbette Türk'ün başbuğu Atatürk'e karşıdır. Mirzabeyoğlu'nun Türk düşmanlığı sadece ideolojik değil genetiktir de. Dedesi Mutki aşireti liderlerinden kürt Musa Bey'dir. Cumhuriyetin ilk yıllarında, Türkiye'ye ve Atatürk'e karşı yapılan kürt isyanlarının öncülerindendir. Mirzabeyoğlu, bir terör örgütü lideridir. Sivas Katliamı benzeri bir çok olaya karışmış ve terör örgütü tanımlaması sadece İslamcı kimliğinden değil devlet düşmanı olması nedeniyle yapılmıştır. Terör örgütü, bir devletin varlığına kast eden yapıdır. İBDA/C de Türk devletine karşı savaş açmış bu uğurda bütün terör örgütleriyle ortak hareket edeceğini bildirmiştir. Geçmişte bu bildirinin gereği olarak kürt terör örgütü PKK ve marksist-kürtçü terör örgütü DHKP/C gibi çeşitli terör örgütleriyle ortak hareket etmiştir.

Mirzabeyoğlu'nun salıverilmesinin bir diğer özelliği de bebek katilinin salıverilmesi yolunda bir alıştırma/yoklama girişimi olmasıdır. Mirzabeyoğlu 1999 yılında idamla yargılanmış ve dava sonucunda 2001 yılında idama mahkum edilmiştir. Salih Mirzabeyoğlu'nun idam cezasına çarptırılmasının nedeni "Anayasal düzeni silah zoruyla değiştirmeye kalkışmak"tır. Bebek katili de 29 Haziran 1999'da Mirzabeyoğlu ile aynı yılda, benzer bir suçla idam cezasına çarptırılmıştır.

Devlet düzenini değiştirmek isteyen, terör örgütü kuran ve yöneten, idam cezası alan birisinin salıverilmesi hukuki anlamda benzer durumdaki birisi için de geçerli olabilir. 
Son 12 yılda İslamcı, Kürtçü, Solcu terör örgütlerinin daima kayırıldığını, güçlendiğini, beslendiği görmedik mi? 

DHKP/C gibi kurucu lideri ölmüş, dağılma sürecine girmiş bir örgüt AKP marifetiyle yeniden diriltilmiş ve popülerleştirilmiştir. Devrimci Karargah gibi olmayan bir örgüt var edilmiş ve kamuoyuna tanıtılıp sempatizan kazanması sağlanmıştır. Tunceli ve Tokat kırsalları Marksist TİKKO terör örgütüne teslim edilmiş, bölgede asayiş ve kontrol sağlayacak hiç bir adım atılmamıştır. Hizbullah ve İBDA/C serbest bırakılmış, ülke içerideki ve dışarıdaki İslamcı terör örgütlerinin rahatça propaganda yaptığı bir alana çevrilmiştir. Kürt terör örgütü PKK, meclise sokulmuş devlet yönetimine ortak edilmiştir.

Bu kadar düşmana ve alçalmaya karşı Türk'ün yükselmesi, onun için de örgütlü ve donanımlı bir yapıda birleşmesi gerekiyor.

Birleş Türk! 

Kurtkayaoğlu Kürşad 
 
E-posta : iletisim@turkcudergi.com
Facebook : www.facebook.com/Turkcudergi
Twitter : twitter.com/TurkcuDergi
İletişim : Tahılpazarı Mah. İsmetpaşa Cad. 2.Kantarcılar İşhanı No:52 D.26 Muratpaşa / Antalya
Türkçü dergi e-posta ağına kayıt olun !