Türkçü Dergi, Dergimiz Fikrimizdir!
 
Türkçü Dergi Önbildirisi
1)  Türkçü Dergi, Türk milletinin yüceltilmesi için Türkçülük düşüncesinin hakim kılınması gerektiğini savunur ve bu yönde yayınlar yapmaya dikkat eder.

2)  Türkçü Dergi, Türkçülüğün tanımı olarak Gökbilge Atsız’ın “Türkçülük, büyük Türk ilinde, Türk uruğunun kayıtsız-şartsız hakimiyeti ve istiklali ile Türklüğün her yönden bütün milletlerden ileri ve üstün olması ülküsüdür.” sözlerini kabul eder.

3)  Türkçü Dergi, Türkçülüğün fikir önderlerine ve eylemcilerine mümkün olduğunca sayfalarında yer verecek, Türk çocuklarının içinde geçmişin kahraman Türk ruhunun dirilmesini sağlamaya çalışacaktır.

4)  Türkçü Dergi, kendisine Başbuğ olarak Atatürk’ü, Gökbilge olarak da Atsız’ı seçmiştir. Atatürk’ün altı okunu ve Nihal Atsız’ın 9 ilkesini savunur. Bunlardan hiçbir koşulda taviz vermez.

5)  Türkçü Dergi, Türk toplumuna Türklük bilinci kazandırmayı kendisine görev bilmiştir. Bunun için Türkçü düşüncenin aydın birikimini sayfalarından halka ulaştırmayı amaç edinmiştir.

6)  Türkçü Dergi, ülkemiz ve dünya Türklüğü ile ilgili her konuda gerekli duyarlılığı sadece Türkçü çevre içinde değil kamuoyunda da sağlamaya çalışır.

7)  Türkçü Dergi, Türkçülüğün 21. Yüzyıldaki programını oluşturmayı amaçlar. Bu yolda fikirler üretir, sorunlara çözüm getirir.

8)   Türkçü Dergi, açacağı büro ve temsilciliklerle Türkçü gençlerin mücadele ettiği ve Türkçü düşünceyi kavradığı bir mücadele merkezi ve okul olacaktır.

9)  Kısacası Türkçü Dergi, Türklerin 21. Yüzyıldaki karargahı olacaktır."
 
E-posta : iletisim@turkcudergi.com
Facebook : www.facebook.com/Turkcudergi
Twitter : twitter.com/TurkcuDergi
İletişim : Tahılpazarı Mah. İsmetpaşa Cad. 2.Kantarcılar İşhanı No:52 D.26 Muratpaşa / Antalya
Türkçü dergi e-posta ağına kayıt olun !