Türkçü Dergi, Dergimiz Fikrimizdir!
 
Türk Dünyası
Türk Dünyası, Türkeli, Turan, Türk soylularının yaşadığı Türk’e yurtluk etmiş olan Adriyatik’ten Çin Seddi’ne kadar uzanan bir coğrafyadır. Damarında akan kanın tüm asaletini yaşamının her anına yaymış olan Türk evlatlarının ortak hayalidir. Türk olarak doğup Türk olarak yaşayanların bugünkü her olumsuzluğa göğüs gererek geleceğe sunacağı tek gerçekliktir. Hasretin bitip kardeşlerin birleşmesidir.

 İngiliz Jeopolitikçi Harold Mackinder tarafından geliştirilen Kara Hâkimiyet Teorisi Türkeli’ni anlamamız açısından önemlidir. Mackinder’e göre Orta Asya Dünya’nın Kalp sahası, merkezi durumundadır ve ona hükmeden tüm dünyaya hükmeder. Yalnız bu en nihayetinde bir teoridir; tarafımızca doğruluğu kanıtlanabilecek bir teoridir.

Turan coğrafyasında Türk birliğinin sağlanması doğal bir süreç olarak işleyecektir. Ülke yönetimlerinde bulunan yabancı kanlılar bu doğal süreci sekteye uğratmaya çalışacaktır ancak Türkler zincirlerinden kurtulacak ve bozkurt kardeşliği sağlanacaktır.

Türkeli’nde yedi bağımsız, on beş de özerk cumhuriyet bulunmaktadır.

Bağımsız ülkeler:

Kazakistan

Yüzölçümü bakımından Türk devletleri arasındaki en büyük devlettir. Nüfusu yaklaşık olarak 17 milyon olup yüzde 85’ini Türk soylular oluşturmaktadır. Yeraltı kaynakları bakımından Türkeli’nin en zengin devletidir. Türk Konseyi üyesidir. Geçmişte Göktürk ve Hun devletlerinin merkezi konumundaydı ve Türk Birliği’nin merkezi olmaya adaydır. Bu coğrafyanın bir diğer özelliği ise yakın geçmişte Alaş Orda gibi Turancı bir teşekkül ile kendine özel bir yer edinmiştir.

Kırgızistan

198 kilometrekarelik bir yüzölçümüne sahiptir ve bu alanın %65’ini Tanrı Dağları kapsamaktadır. Nüfusu 5 milyonu aşkın olup bunun %80’lik kısmını Türk soylular oluşturmaktadır. Üçüncü ölümünden sonra oğlu Semetey’in Vücudunda bürünen ve bu şekilde devam eden dünyanın en uzun destanı olan Manas’ı bizlere armağan etmiştir. Edebiyat konusunda hayli verimli olan bu topraklardan Cengiz Aytmatov adında bir değer kazanmıştır.

Özbekistan

Zengin yer altı kaynaklarını kullanarak Orta Asya’da egemen güç olma konusunda Kazakistan ile rekabet halindedir. Nüfusu yaklaşık olarak 30 milyon olup bunun %90’a yakınını Türk soylular oluşturmaktadır. ABD’ye Afganistan yönelik saldırılar için askeri üsleri kullandırarak müttefiki haline gelmiştir.  Devlet başkanı İslam Kerimov Andıcan olayları ile anılmaktadır.

Türkmenistan

Doğal gaz bakımından oldukça zengin bir ülkedir. Nüfusu yaklaşık olarak 5.5 milyon olup bunun %97’sine yakınını Türk soylular oluşturmaktadır. Türk ata sporları olan cirit, binicilik, okçuluk ve güreş yaygın şekilde yapılmaktadır. İdari yapı beş Türkmen boyuna ait beş il kurularak oluşturulmuştur.

Azerbaycan

Topraklarının %20’si hala işgal altında olan ülkedir. Nüfusu 9 milyon olup bunun %90’lık kısmını Türk soylular oluşturmaktadır. Ekonomisinin en önemli ayağını petrol oluşturmaktadır. Bakü Tiflis Ceyhan Boru hattı ile Azerbaycan Petrolu Akdeniz’e ulaşmaktadır. 20 Yanvar ve Dağlık Karabağ soykırımları gibi pek çok kıyıma göğüs geren Azerbaycan aynı zamanda Türkçü fikir adamları yetiştirmiştir. Hüseyinzade Ali Turan, Ahmet Ağaoğlu bunlara örnektir.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti

Annan Plan’ı ile Rumlara peşkeş çekilmeye çalışılan Türkiye’nin Orta Doğu’ya açılabileceği yegâne stratejik üstür. Nüfusu yaklaşık olarak 300 bin dolaylarındadır. Uygulanan ekonomik ambargolar adayı Türkiye’ye bağımlı hale getirmiştir; bütçesinin üçte birini Türkiye’nin ekonomik yardımları oluşturmaktadır. Yavru vatan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Türk dünyası için vazgeçilemez bir öneme sahiptir.

Türkiye

Asya ve Avrupa kıtaları arasında köprü konumunda bulunur. Nüfus bakımından Türk dünyasının en kalabalık ülkesidir. 75 milyonluk nüfusunun %80’ini Türk soylular oluşturmaktadır. Mevcut Türk devletleri arasında devlet deneyimi en yüksek ve oturmuş olanıdır. Dünyanın sayılı konvansiyonel orduları arasında sayılan büyük bir silahlı güce sahiptir. Türk’ün son başbuğu tarafından kurulduğu için Türkeli’ndeki önemi büyüktür ve her bakımdan diğer Türk devletlerine örnek olabilecek durumdadır.

İnsan yaşamının uzunluğu pek çok doğal işleyiş için kısa kalabilir. Türk Birliği’nin oluşumu da insan yaşamının uzunluğuna göre bir hayli yavaş işlemektedir. Lakin devlet ömürleri göz önünde alındığında Türk Birliği’nin hızı heyecan verici düzeydedir. İşgal altında olan Türklerin de kurtulması ile dünya kalbinde tek vücut olarak yer edinecek olan Türk Birliği dünyadaki tek güç olacaktır. Bugün teori konumunda bulunan Türk’ün dünya hakimiyeti bir kanun olarak tüm insanlığa sunulacaktır.
 
E-posta : iletisim@turkcudergi.com
Facebook : www.facebook.com/Turkcudergi
Twitter : twitter.com/TurkcuDergi
İletişim : Tahılpazarı Mah. İsmetpaşa Cad. 2.Kantarcılar İşhanı No:52 D.26 Muratpaşa / Antalya
Türkçü dergi e-posta ağına kayıt olun !