Türkçü Dergi, Dergimiz Fikrimizdir!
 
Türkçülük Nedir?
Türkçülük, Türk milletinin yücelmesi ülküsüdür. Geniş anlamıyla bu şekilde ifade edilebilen Türkçülüğün iki ana unsuru vardır. Bunlardan birisi soyculuk, birisi de Türk birliği ülküsüdür. Soyculuk, Türk soyunun korunmasını, geliştirilmesini, kültürüne, tarihi ve genetik değerlerine sahip çıkılmasını savunur.  Soycular, milleti birbirine bağlayan unsurun ortak köken olduğunu bilir. Yapay millet tanımlarına karşı çıkar. Ülkemizin Osmanlı döneminde çöküşünde ve Türkiye Cumhuriyeti dönemindeki zayıflamalarda yabancı unsurların parmağı olduğunu bilir. Türk birliği ülküsü Turancılık adıyla da bilinir. Dünyaya yayılmış büyük bir millet olan Türkler dağınık bir biçimde ve birbirlerinden ayrı devletlerin sınırlarında yaşamaktadır. Türkçüler, soyculuk ülküsünden dolayı ortak atayı sahip olan Türkleri dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar aynı milletten görürler. Dünyadaki Türkleri bütün olarak kabul etmek aynı zamanda onları birleştirme isteğini de beraberinde getirir. Türkler bugün 7 bağımsız devlet, çok sayıda özerk(biz ona yarı tutsak diyelim) devlet ve başka devletlerin himayesinde yaşayan (tutsak Türkler) topluluklardan oluşmaktadır. Dünyada irredantalizmin(birlik ülküsü)  milliyetçilik akımlarıyla beraber yükselmesiyle birçok millet, tüm fertlerini bir bayrak altında toplamayı başarmıştır. Türklerin bunu yapmasına izin verilmemiştir. Çünkü Türklerin birleşmesi, onların yeniden güçlenmesi demektir. Türk birliğine düşmanlığın altında bu korku vardır. Türk birliğine düşmanlık Türk’e düşmanlıktır.

Özetle Türkçülüğü Gökbilge Atsız şu şekilde tanımlar: Türkçülük, büyük Türkelinde, Türk uruğunun kayıtsız şartsız hakimiyeti ve bağımsızlığı ile Türklüğün her yönden bütün milletlerden ileri ve üstün olması ülküsüdür.
 
E-posta : iletisim@turkcudergi.com
Facebook : www.facebook.com/Turkcudergi
Twitter : twitter.com/TurkcuDergi
İletişim : Tahılpazarı Mah. İsmetpaşa Cad. 2.Kantarcılar İşhanı No:52 D.26 Muratpaşa / Antalya
Türkçü dergi e-posta ağına kayıt olun !